«Ταξίδι είναι οι άνθρωποι»…

αλλά ταυτόχρονα οι άνθρωποι κάνουν το ταξίδι